Tijdregistratie software

Wij bieden een gamma van software om tijd te registreren  in de cloud, SAAS of lokaal, met of zonder toegangsmodule en een module voor taakbeheer, voor een nauwgezet beheer van roosters en uurroosters, werktijden, activiteitencontrole en kosten, productie, aanwezigheidsbeheer, vakanties, afwezigheden, flexibele werktijden, dit alles voor het gemak van werknemers en managers.

Oplossingen voor de tijd registratie, werktijdbeheer, software voor tijd opnemen en beheren, maken en activeren van schema's, planning enz

Z-Enterprise" tijdbeheer software

Lokale tijd beheer oplossing op uw PC of server, met alle nuttige functies om de aanwezigheid in uw bedrijf te beheren. Compatibel met IN5a, IClock 560 met Poe, Iclock 680 met vingerafdruklezing, Rfid, Hid, Mifare. Z Enterprise maakt het beheer van afwezigheden, overuren en het beheer van roosters met correcties en wijzigingen van tijdregistraties mogelijk.

Synergy HR management "cloud"

Complete tijd beheer software in << cloud>>Dit is de eerste keer dat het bedrijf een cloudgebaseerde of lokale oplossing voor tijdbeheer gebruikt voor alle soorten bedrijven. Horio web is een oplossing voor de elektronische registratie van tijd en aanwezigheid. << online>> of << offline>>

Biotime 8 tijdregistratie

In ons gamma “tijd en registratie” voor aanwezigheiden hebben wij ook een zeer krachtige software, de “BioTime 8”, die de “tijd en aanwezigheid” beheert vanaf elke server die aangesloten is op een Ethernet-netwerk, met LAN of VPN of zelfs via het web, waarmee u zowel de tijd en aanwezigheid als de toegangscontrole, het toezicht op de activiteiten, de loonlijst, de beheersinterface, de kantine, het rooster, enz. kunt beheren.

BioTime Web tijd management

Eenvoudige tijd opnamen, beheer en registratie oplossing voor KMO’s met minder dan 40 werknemers met software die is ingebouwd in een elektronische prikklok. Vingerafdruk- en badgelezer, Android aanraakscherm met werknemer-widget, vereist GEEN software-installatie, optionele WIFI.

Tijdregistratie is het registreren van gewerkte tijd en afwezigheden van personeelsleden. Werknemers gebruiken tijdregistratie om hun gewerkte uren en verlofdagen bij te houden. Ook voor werkgevers en HR is tijdregistratie zeer inzichtelijk en handig voor een correcte planning en payroll verwerking. 

Deze type olpossingen  beheerst als geen ander het proces van tijd naar geld. Dit proces start met het zo gebruiksvriendelijk mogelijk registreren van tijd en aanwezigheid. Dankzij de online selfservice module kunnen medewerkers hun eigen tijd en afwezigheid registreren en beheren.

Bespaar tijd en geld door te kiezen voor onze tijdregistratiesystemen met MIFARE etc. Naast tijdregistratie met een uw vingerafdruk of RFID-badge ondersteunt onze systemen ook in en uitklokken met MIFARE of RFID, zodat gebruikers hun tijdregistratie, toegangscontrole en persoonlijke identificatie en met slechts één badge kunnen beheren. Uw facilitaire activiteiten zijn nog nooit zo eenvoudig geweest.

Verspil geen tijd aan aanwezigheden manueel te controleren.

Met onze software hou je makkelijk en accuraat gewerkte uren bij, voor correcte facturen en duidelijke rapporten. Dat kan zelfs tijdens het werk, met onze online oplossing. Nadienmet onze module “job costing” kan je dieper inzoomen op de factureerbare tijd per klant of project. Het is met andere woorden, een activiteit’s planners en opvolging, om de werktijden te kunnen beheren en nauwkeurig factureren.

Onze tijdregistratie software helpt ermee en veel meer.

In de Europese richtlijn (nr. 2003/88/EG) en het Handvest is opgenomen dat de werkgever verplicht is om in de onderneming een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten dat toelaat de arbeidstijd van elke werknemer te registreren.

De onze garandeert dit.

ook goed te weten :

Het CCOO-arrest

Op 14 mei 2019 heeft het Hof van Justitie met zijn CCOO-arrest geoordeeld dat lidstaten werkgevers moeten verplichten een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem te hebben om de arbeidstijd van werknemers te registeren. Na dit arrest te hebben besproken, gaat deze bijdrage na wat dit betekent voor de Belgische praktijk, en bespreekt hierbij twee – tegenstrijdige – uitspraken vanwege het Arbeidshof Brussel enerzijds en de (Franstalige kamer van de) Arbeidsrechtbank Brussel anderzijds.
https://www.wolterskluwer.com/nl-be

Meer weten over het principe overuren-tijdregistratie-en-arbeidsreglement