Tijdregistratie software

We bieden een breed scala aan uitgebreide softwareoplossingen voor tijdregistratie en aanwezigheid in de cloud, SAAS of lokaal op de pc, met of zonder toegangscontrolemodule en een module voor taakbeheer (uit te voeren werk), voor een nauwgezet beheer van werktijden en -roosters, werktijden, activiteiten(werk)-monitoring en -kosten, productie, aanwezigheidsbeheer, vakanties, afwezigheden, flexibele werktijden en alles om het werk voor werknemers en managers gemakkelijker te maken.

Software voor tijdregistratie en aanwezigheid, tijdregistratie voor personeel, oplossingen voor het beheer van bedrijfs- en werktijden, het maken en activeren van roosters en planningen, enz.

Software voor tijdregistratie voor KMO's en VSE's

Oplossing voor personeelstijdregistratie die lokaal op je pc of server wordt geïnstalleerd, met alle functies die je nodig hebt om de aanwezigheid in je bedrijf te beheren.

Compatibel met https://horomeca.com/terminaux-de-pointage terminals met vingerafdruklezing, Rfid, Hid, Mifa re.

Beide versies van de software kunnen worden gebruikt om afwezigheden en overuren te beheren en om roosters te beheren met correcties en wijzigingen in het in- en uitklokken.

Software voor tijdregistratie en aanwezigheid in de cloud
+ SYnergy Workforce (HorioWeb)

Software voor tijdbeheer, een uitgebreide oplossing voor het klokken van personeel in << cloud>>, webgebaseerd, en tijd- en aanwezigheidsbeheer, werktijden in de Cloud of lokaal voor alle soorten bedrijven, van KMO’s tot PLC’s.

SYnergy Workforce – Horioweb is de perfecte oplossing voor elektronische tijdregistratie, planning en roostering. << online>> of << offline>>.

Deze oplossing is uiterst gebruiksvriendelijk, met eenvoudige widgets, een gemakkelijk drop-downmenu enzovoort.
Voor meer informatie … neem contact op met

Biotime 8 scoringssoftware

Ons aanbod van tijdregistratiesystemen voor personeel omvat ook de krachtige BioTime 8 software, die tijd en aanwezigheid beheert vanaf elke server die is aangesloten op een Ethernet-netwerk, LAN of VPN, of zelfs via het web, zodat je tijd en aanwezigheid kunt beheren, evenals toegangscontrole, activiteitenbewaking, loonlijst, beheerinterface, kantine, roosters, enzovoort.

BioTime Web, software voor tijdregistratie en aanwezigheid

Een eenvoudige tijdregistratieoplossing voor KMO’s met minder dan 40 werknemers, met software die is ingebouwd in een elektronische prikklok. Vingerafdruk- en badgelezer, Android “touch screen” scherm en met werknemer-widget, vereist GEEN software-installatie nodig, Wi-Fi optioneel.

Van mechanica tot IT

Software voor tijdregistratie en aanwezigheid van personeel verscheen in de jaren 70 en 80 om de oude systemen voor het beheren van werkuren te vervangen en te automatiseren, de klassieke “prikklokken”, met hun kloksysteem en afdrukken op kartonnen tijdkaarten.

Invloed van IT-ontwikkelingen

Daarna, en gezien de evolutie van “IT”, zijn oplossingen steeds “krachtiger” geworden, ze berekenen steeds meer dingen, laten steeds meer aanpassingen toe, unieke specificiteiten, planning, roosters, tijdsloten, vakantie- en afwezigheidsvoorspellingen, enz.

Vriendelijk

Het sleutelwoord voor alle oplossingen was om de grootst mogelijke ‘gebruiksvriendelijkheid’ te bieden, niet alleen om zoveel mogelijk medewerkers in staat te stellen ze te gebruiken, maar ook om het beheer te vergemakkelijken en de gegevensverwerking te versnellen: niemand heeft de tijd om elke keer dat er een wijziging moet worden aangebracht ‘weer in een oplossing te moeten duiken’. Het moet “van binnenuit komen”.

De opkomst van de cloud

In de begindagen van geautomatiseerde klok- en tijdbeheeroplossingen op pc’s werd de software “lokaal” geïnstalleerd, d.w.z. op de servers van de gebruikers.

Dit vereiste een dagenlange installatie en beperkte daardoor het soort bedrijven dat dit type systeem zou bestellen en gebruiken.

Ook al zijn er in de loop der tijd beetje bij beetje ‘lichtere’ oplossingen verschenen, ‘kant-en-klare’ software, de Cloud heeft tijdregistratie, toegangscontrole, productiebeheer en andere oplossingen aanzienlijk gebruiksvriendelijker gemaakt.

Nuttige informatie:

=> België: Beheer van overuren en werktijdregelingen

=> Frankrijk: puntage-du-personeel