Blog

Facturatie van de gepresteerde werktijden

Onze software voor tijdbeheer door in- en uitklokken, heeft een module voor werktijden “kostenbeheer”, d.w.z. de registratie van de tijd aan het begin en het einde van het werk door “inklokken” op “biometrische prikklokken” met badges, vingerafdrukken of handpalmafdrukken, en “gezichtsregistratie”.

Deze softwareoplossingen zijn gemakkelijk te gebruiken en maken het veel gemakkelijker om de aan een bepaald project gewerkte uren te berekenen en dus de werkelijk gewerkte tijd aan de klanten te factureren en de juistheid van de gegevens te controleren.

Deze modules, kostenbeheer, projectbeheer, productiebeheer, zijn beschikbaar met onze software voor tijd- en aanwezigheidsbeheer, “in en uit” en “in- en uitklokken”, tijdregistratie.