Blog

logiciel de pointage

Tijdregistratie en aanwezigheid

Telling en planning zijn nauw met elkaar verbonden en vullen elkaar aan. Telling levert de feitelijke gegevens over de bestede tijd, terwijl planning een structuur en richting biedt om deze tijd optimaal te gebruiken. Door de twee te combineren, kunnen individuen en organisaties hun productiviteit, efficiëntie en vermogen om deadlines te halen, verbeteren.

meer informatie op https://horomeca.com/logiciel-de-pointage/