Blog

Tourniquet - portillon d'accès - Portes & Sas tournants

Tourniquet toegangspoort & draaideuren

Tourniquets worden veel gebruikt als toegangscontrole op openbare plaatsen zoals stations, luchthavens, stadions of winkelcentra. Ze worden gebruikt om de toegang tot een beperkt gebied te beperken door gebruikers te verplichten één voor één door de poort te gaan, gewoonlijk door een ticket of toegangskaart voor te leggen. Ze worden ook gebruikt om in te klokken op het werk.

De draaikruizen zijn robuust en betrouwbaar ontworpen, zodat ze zonder onderbreking continu kunnen functioneren. Zij zijn uitgerust met sensoren die de aanwezigheid van een persoon detecteren en automatisch het draaimechanisme van het portaal activeren.

Deze apparaten zorgen voor een vlotte doorstroming van mensen in afgeschermde gebieden, terwijl een hoog veiligheidsniveau wordt gewaarborgd. De draaikruizen zijn ook uitgerust met noodontgrendelingsmechanismen in geval van een evacuatie of incident, om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

Zij zijn een onmisbaar instrument om de veiligheid te garanderen en de mensenstroom in de openbare ruimte in goede banen te leiden.